Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật cho trang web nguhanhviet.com

Ngũ Hành việt
Ngũ Hành việt

1. Thu thập thông tin cá nhân:

1.1. Mục đích thu thập:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nhằm cung cấp dịch vụ và trải nghiệm người dùng tốt nhất trên trang web. Các thông tin thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, và các thông tin khác liên quan đến nội dung về Ngũ Hành.

1.2. Phương thức thu thập:

Thông tin cá nhân sẽ được thu thập thông qua mẫu đăng ký, các biểu mẫu khác trên trang web, và thông qua việc sử dụng cookie (xem phần 3).

2. Lưu trữ thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ an toàn và bảo mật trên hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi cam kết giữ thông tin của người dùng trong thời gian cần thiết để đạt được mục đích đã nêu.

3. Sử dụng thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích đã nêu rõ khi thu thập. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng.

4. An ninh mạng:

Chúng tôi đảm bảo an toàn thông tin bằng cách triển khai biện pháp bảo mật mạng mạnh mẽ. Điều này bao gồm giám sát liên tục, mã hóa dữ liệu, và hạn chế quyền truy cập.

5. Chính sách Cookie:

5.1. Mục đích sử dụng cookie:

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm người dùng và thu thập thông tin về cách người dùng tương tác với trang web.

5.2. Quản lý cookie:

Người dùng có quyền quản lý cookie thông qua cài đặt trình duyệt của họ và từ chối việc sử dụng cookie qua cài đặt trang web.

6. Quản lý thông tin cá nhân:

Người dùng có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xoá thông tin cá nhân của mình. Họ cũng có quyền liên hệ chúng tôi để yêu cầu hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi về chính sách bảo mật.

7. Liên hệ:

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc đề xuất nào liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu sau:

    Chính sách Bảo mật này có thể được cập nhật để phản ánh các thay đổi trong quy định hoặc dịch vụ của chúng tôi. Người dùng sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào thông qua trang web hoặc các phương tiện truyền thông khác.